Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar doğrultusunda koruma altına alan hukuk dalı ticaret hukuku olarak isimlendirilmektedir. Ticaret hukukunun işletme sahipleri ve alıcılar için son derece önemli olduğu söylenebilir. Kişilerin düzenlenen yasalar doğrultusunda hangi haklara sahip olduğu ticaret hukukunun konusudur. 

Ticaret hukukunun özel hukuk dalları arasında gösterildiği bilinmelidir. İnsanlar borçlar hukuku ile ticaret hukukunu her zaman birbirine karıştırmaktadır. Birçok benzer konusu olan bu iki hukuk dalı bazı özel davalarda birbirlerinden ayrılmaktadır.

Ticari iş ve ticari hüküm, ticari işletme, ticaret unvanları, tacir, haksız rekabetin önlenmesi, işletme adları, cari hesaplamalar ve ticaret sicilleri ticaret hukukunun kapsamı olarak gösterilebilir. Bu hukuk disiplininde muhatap alınan üç unsur yer almaktadır. Bu unsurlar;

  • Ticaret işletmeleri,
  • Tüzel kişiler ve tacirler, 
  • Ticaret işleten vakıflar ve dernekler, olarak sayılır. 

Ticaret Hukuku Neden Önemli?

İnsanların ticari hayatlarında yaşadıkları uyuşmazlıklar bütün bir hayatının mahvolmasına sebep olabilir. İnsanlar ekonomik yaşantılarında geriye gidebilirlerken sosyal hayatlarına da bu durum olumsuz yansıyacaktır. Aile kavramı da ticari uyuşmazlıklar sebebiyle ortaya çıkan olumsuz durumlarda sarsılabilir. 

Ticari uyuşmazlıkların tespiti ve sonrasında adaletin sağlanması ticaret hukuku bünyesinde görülen davalarla mümkün olur. Zincirleme bir problemin oluşmaması için ticaret hukukun kusursuz bir şekilde işlemesi gerekmektedir. 

Ticaret hukukunun getirdiği kurallar ticaret ile uğraşan kişilerin daha sağlıklı anlaşmalara imza atmasını ve kısa süre içerisinde gelişmesini sağlamaktadır.