Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Sahada gerçekleşen ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesini sağlayan, şirketler ve firmalar için gerekli tüm hukuksal süreçleri belirleyen, ticaret alanındaki davranışları hukuksal yasalarla çerçeveleyen hukuk biri şirketler hukuku olarak isimlendirilmektedir. 

Ticaret hukukunun alt birimlerinden bir tanesi olan şirketler hukukunun en önemli birimlerden bir tanesi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Yaşamı devam ettirmeye yönelik olan ihtiyaçları üst düzeyde karşılamayı sağlayan ekonomi alanındaki faaliyetlerin sağlıklı ve hakkaniyetli bir şekilde sürdürülmesi için yasalar düzenlenmiş ve en iyi şekilde uygulamaya konulmuştur.

Şirketler hukukunun, şirketler arasındaki rekabet ortamını düzenlemek ve usulsüzlükleri ortadan kaldırmak amacıyla ortaya çıkarılmış bir birim olduğu da söylenebilir. Aynı zamanda bu hukuk birimi gerçekleştirilen ticari faaliyetler sebebiyle ortaya çıkan zararların ya da borçların nasıl şekilleneceğini de belirlemektedir. 

Şirketler Hukuku Neleri Kapsar?

Şirketler hukukunun birçok farklı alanı kapsadığı söylenebilir. Bu alanların ilk sırasında değerli evraklar gelir. Çek, bono ya da poliçe gibi evraklar kıymetli ya da değerli evrak olarak tanımlanır. Kâr etmek amacıyla gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin içerisinde sıklıkla kullanılan bu belgeler şirketler hukukunun konusudur. Belgelerin düzenlenmesi, kullanılması veya tedavülden kalkması gibi konuların tamamı şirketler hukuku içerisinde incelenmektedir.

Kurulmuş olan şirket;

  • Komandit şirket,
  • Kolektif şirket, 
  • Limited şirket,
  • Anonim şirket, 
  • Kooperatif şirket, yapılarından herhangi bir tanesine sahipse sorunlar şirketler hukukunda çözüme kavuşturulmaktadır. 

Ticaret Kanunu kapsamında tüzel kişi olarak görülen tüm şirketler bu hukuk düzeninin kapsamı içerisinde yerini alır.