Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Ölüm veya gaiplik durumunda kişiye ait olan mirasın kimlere ve hangi şartlar altında intikal edeceğinin düzenlendiği hukuk dalı miras hukuku olarak isimlendirilmektedir. Bireylerin mirastan faydalanma hakları anaya çerçevesinde korunan haklardan bir tanesidir. 

Miras hukukunun konusu yalnızca miras değildir. Mirasçılar da bu hukuk dalının konuları içerisinde yer alır. Kimlerin mirasta hak sahibi olabileceğine ya da bu hakkında miras hukukuna bakan mahkemeler karar verecektir. 

Miras Hukuku Kapsamında Görülen Davalar

Miras son derece geniş bir kavramdır. İnsanlar direkt olarak mirastan çıkar elde edebildikleri için çok ciddi anlaşmazlıklar yaşanabilir. Anlaşmazlıkların konusu ve boyutu her zaman değişebildiği için Miras hukukunda çok farklı davalar ortaya çıkabilmektedir. Miras hukuku kapsamında görülen davalar;

 • Mirasçılık belgesinin verilmesi davaları,
 • Mirasçılık belgesinin iptali ya da yeni bir mirasçılık belgesinin verilmesi davaları,
 • Atanmış mirasçılara mirasçılık belgesinin verilmesi davası,
 • Mirastan yoksunluğun tespiti davaları,
 • Mirasta istihkak davası,
 • Miras sözleşmesinde yer alan maddelerden doğan davalar, 
 • Terekenin korunması konusundaki davalar, 
 • Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması konulu davalar, 
 • Terekenin mevcudu ve tespiti davaları, 
 • Mirasçının gaipliğine karar verilen davalar, 
 • Gaiplik ve mal varlığının hazineye devrinin davaları,
 • Alacaklı olan kişilerin mirasın reddinin iptalini konu alan davalar,
 • Mirasın paylaştırılması talebine dair davalar, 
 • İflas idaresinin mirasın reddinin iptalini konu alan davalar, 
 • Vasiyetnamenin iptali davaları,
 • Miras taksim sözleşmesinin iptali davaları, 
 • Vasiyetnamenin açılması ve ilgililere okunmasına ilişkin davalar, 
 • Mirasın reddi karının iptali davaları, şeklinde sıralanabilmektedir.