İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İnsanlar iş hayatında işçi, işveren ya da işsiz olarak karşımıza çıkmaktadır. İşçi ve işveren arasında hazırlanan iş sözleşmeleri, sendika çalışmaları, tazminatlar ya da istifalar hakkında uyuşmazlıklar yaşanabilir. Bunlar iş hukukunun bir konusudur. İşçi ve işverenlerin devlete karşı yükümlülükleri olan vergi ya da sigorta gibi kavramlar hakkında uyuşmazlıklar ise sosyal güvenlik hukukunun konusu olarak gösterilir. 

Bunlar bir araya getirildiğinde iş dünyasında yaşanan uyuşmazlıkları, kişilerin sahip olduğu hakları ya da yaşanan olumsuz sonuçların cezalarını inceleyen hukuk dalı iş ve sosyal güvenlik hukuku olarak isimlendirilmektedir. 

İnsanlar arasındaki çalışma ilişkileri her geçen gün gelişmeye devam etmektedir. Ancak ilişkiler geliştikçe daha karmaşık bir hale gelir. Karmaşıklık içerisinde çok sayıda uyuşmazlık problemi ortaya çıkarken bu uyuşmazlıklar hukuk düzeni içerisinde çözüme kavuşturulmaktadır. 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamı

İnsanlar iş hayatlarında yaşadıkları birçok problemde sorunu mahkemeye taşıyabilirler. İş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında görülecek olan davalar ile yaşanan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturulur. Bu sürecin başlatılabilmesi için bu hukuk dalının kapsamı hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. 

İş ve sosyal güvenlik hukukun kapsamı olarak;

  • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi,
  • İş sağlığı ve güvenliği sistemleri,
  • Fazla çalışma ücretlerinin hesaplanması ve tahsili,
  • Kıdem tazminatı hesaplamaları ve tahsili, 
  • Maddi ve manevi tazminat talepleri, 
  • İşe iade davaları, 
  • İş kazası davaları, gösterilebilir.