İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Alacaklı olan kişiye karşı ödemesi gereken borcu ödeyemeyen ya da bilinçli bir şekilde ödemeyen borçludan borcun tahsil edilebilmesi adına gerçekleştirilen talepler sonucunda devreye girecek adli sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyen hukuk dalı icra ve iflas hukuku olarak isimlendirilmektedir. 

Alacaklı olan kişilerin borçlarını tahsil edebilmek için devlet zoruna başvurması sonucunda borçlunun sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallara yasa kapsamında el konulabilmektedir. Borcun tahsili için gerçekleşecek olan bu işlemler belirli bir hukuk düzeni içerisinde ilerler. Bu düzenin içerisinde doğru adımlar atılabilmesi için icra ve iflas hukukunda uzman avukatlar ile çalışılması şart olacaktır. 

İcra ve İflas Hukukunun Kapsamı

Günlük hayatımızda icra ve iflas kelimelerini sürekli olarak duyarız. Birçoğumuz rahatlıkla bu kavramların ne anlama geldiğini açıklar. Ancak sürecin nasıl ilerlediği konusunda insanlar bilgi sahibi değillerdir. 

Sürecin nasıl ilerleyeceği yasalarla belirlenmiş ve icra ve iflas hukuku içerisinde işlenmiştir. Bu doğrultuda icra ve iflas hukukunun kapsamı;

  • İcra takibi,
  • Haciz işlemleri,
  • Karşılıksız çek davaları, olarak sıralanabilir. 

Ayrıntıya inilecek olursa davalarda görülebilecek olan sorunların sayısı arttırılabilir. Ancak temelde kapsam bu şekilde tanımlanır.

İcra ve İflas Hukuku Avukatı Hangi İşlemleri Gerçekleştirir?

İcra ve iflas hukukunda uzmanlaşmış olan avukatlar ile birlikte çalışılması durumunda aşağıda belirtilen işlemlerin tamamı avukatlar tarafından gerçekleştirilecektir. 

  • İcra takibi
  • İflas uyuşmazlıkları
  • Haciz ve hacze itiraz
  • İpoteğin paraya çevrilmesi
  • Menfi tespit ve istirdat davası
  • İstihkak davası