Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Kurumlar ya da bireyler arasındaki ev, daire, apartman, arsa ya da arazi gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan hukuk dalı gayrimenkul hukuku olarak isimlendirilmektedir. İstihkak davaları, tapu davaları, kire bedelinin tespiti ve tescili, kamulaştırma davalarında meydana gelen uyuşmazlıklar gayrimenkul hukukunun kapsamı içerisinde yer almaktadır. 

Taşınmaz mallara ait davalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu davalarda farklı kanun branşlarına da sürekli olarak atıflar gerçekleşir. Bu sebeple gayrimenkul hukukunu çok daha önemli kılmaktadır. Gayrimenkul hukukunda temel teşkil eden davalar arazi, konut, tarla, bina gibi farklı gayrimenkuller davaları olmaktadır. Taşınmazlara ait açılan;

  • Tapu davası, 
  • İstihkak davası,
  • Kamulaştırma davaları, 
  • Kira davaları,
  • İzaley-i Şuyu davaları, gayrimenkul hukukunda önemli bir yere sahiptir. 

Tapu Davaları

Tapu davaları genellikle tapunun tescili ya da iptalini kapsamaktadır. Geçmiş dönemde yapılan hukuka aykırı düzenlemeler ve bunlardan doğan mağduriyetler tapu davalarında incelenmektedir. 

İstihkak Davaları

İstihkak kelimesi insanlar tarafından çok fazla bilinmez. Ancak gayrimenkul hukuku içerisinde son derece önemli bir yere sahiptir. Taşınmaz malların insanlar tarafından haksız yere işgal edilmesi durumunda oluşan sorunları inceler. 

Kamulaştırma Davaları

Kamu yararı gözetilerek özel mülkler ya da arazilerin eder fiyatları ödenerek kamulaştırma işlemleri gerçekleşmektedir. Bu işlemlere yapılan itirazlar ya da yaşanan anlaşmazlıkların çözümü için de gayrimenkul hukukundan yardım alınır. 

Kira Davaları

Kira davaları kiracı ya da mal sahibi tarafından açılabilen davalardır. Genellikle kira bedeli ya da bu bedelinin tahsili konusunda açılan davalardır. 

İzaley-i Şuyu Davaları 

Taşınmaz mallar üzerinde ortaklıkları bulunan kişilerin bu ortaklığı bitirmek için açtığı davalardır. Genellikle son derece uzun bir süreçte sonulanırlar.