Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

İnsanların akıllarında yer alan fikirleri hayata geçirmesi, fiziksel olarak kaydetmesi ve böylelikle somut bir hale getirmesinin ardından bu fikirleri koruyan hukuk dalı fikri ve sınai mülkiyet hukuku olarak isimlendirilmektedir. Kendi içerisinde 4 farklı dala ayrılarak incelenmektedir.

Patent Hukuku

Sanayi alanında kullanılacak olan bir buluşun sahibine kurumlar tarafından verilen belgeler patent olarak isimlendirilmektedir. Patent buluşun farklı insanlar tarafından kullanılmasına izin verme ya da bunu engelleme hakkını buluşun sahibine vermektedir. Buluşunun haksız yere kullanımı ya da patentin haksız yere alınması davaları bu hukuk türünde görülmektedir.

Eser Hukuku

Sanatçılar yaptıkları çalışmalar ile çeşitli eserler ortaya çıkarırlar. Edebiyat, resim, sinema, müzik ya da güzel sanatlar kategorisinde sanatçılar muhteşem eserleri insanlara sunarlar. Ortaya çıkarılan eserlerde daha önce kullanılmış olan ve bir kişiye ait olan fikirlerin izinsiz kullanımı durumunda davalar açılacaktır. Bu davalar da fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamında görülmektedir. 

Tasarım Hukuku

Satışa sunulan ürünlerin sunduğu görsel son derece önemlidir. Oluşan rekabet ortamında birçok marka ürünlerin sunduğu görseller ile ön plana çıkar. Görseller bir tasarımın eseridir ve aynı ya da benzer görsellerin farklı bir marka tarafından kullanımı yasal değildir. 

Marka Hukuku

Fikri mülkiyet hukukunun son alt dalı ise marka hukukudur. Markanın ismi ya da logosunun farklı bir tüzel kişi tarafından kullanımı ile ortaya çıkan davalar bu hukuk dalının konusu olur.