Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İnsanların haksızlık teşkil eden davranışlarından hangilerinin suç olarak tanımlanmasının gerekli olduğu, bu davranışların hangi koşullar altında işlendiğinde suç sayılacağı ve suç olarak nitelendirilen bu davranışların işlenmesi durumunda hangi yaptırımların uygulanması gerektiği belirleyen hukuk sistemi ceza hukuku olarak isimlendirilmektedir. Kısaca tanımlamak gerekirse suç teşkil eden eylemleri ve bu suçlara karşı uygulanacak olan yaptırımların neler olduğunu belirleyen disiplindir. 

Ceza Hukukunun Amacı

Hukuka dayalı bir düzenini kurulması ve bunun kusursuz bir şekilde uygulanması devletin başlıca görevleri arasında yer almaktadır. Devlet bu görevini yerine getirirken koyduğu hukuk kurallarını kullanmaktadır. Oluşturulan büyük hukuk kurallarının amacı, insanların arasındaki ilişkileri düzene sokmak ve bu şekilde insanların barış ve düzen içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Ceza hukukunun amacı da bundan farklı değildir. 

Ceza Hukukunun Genel Hükümleri

Ceza hukukunun içerisinde yer alan hükümler de kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Ceza hukuku genel hükümleri ve özel hükümler olmak üzere iki ayrı kategoride incelenmektedir. 

Ceza hukukunda genel hükümler tüm suçlar için geçerli olan ortak prensipleri ifade etmektedir. Burada esas olarak bir eylemin cezalandırılması için gerekli olan koşullar ve böyle bir eylemin işlenmesinin sonrasındaki hukuki sonuçlar ele alınır. 

Özel hükümlerde ise cinsel saldırı, işkence, adam öldürme, hırsızlık, hakaret, zimmet, ya da rüşvet gibi ayrı olarak suç tanımları yer almaktadır. Yaşanan eyleme göre verilecek hükümler belirli kurallar çerçevesinde ortaya çıkmaktadır.