Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

İnsanların birbirleri ile iletişim kurarken kullandıkları ve etkileşime geçtikleri ortamlar bilişimin temelini oluşturmaktadır. Farklı teknolojik araçlar ile ulaştığımız sosyal medya siteleri, forumlar ya da alışveriş sitesi bilişim dünyasının en önemli öğeleridir. Bilişim alanında yaşanan olumsuz olayları, insanların davranışlarını, bu olaylar ve davranışların insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendiren hukuk dalı bilişim hukuku olarak isimlendirilmektedir. 

Bazı kaynaklarda internet hukuku olarak da geçen bu düzen, genellikle ifade özgürlüğü ve gizlilik kavramlarını ele almaktadır. Kendi içerisinde bilgi teknolojisi hukuku ve internet hukuku olarak ikiye ayrılabilir. Bilgi teknolojisi hukukunda ortaya çıkarılan programların dağıtımı ve bu süreçte yaşanan sorunlar ele alınır. İnternet hukukunda ise internet sitelerinde gerçekleştirilen işlemlerin tamamı konu alınabilir. 

Bilişim Suçları Nelerdir?

İnsanların büyük bir kısmı farkında olmadan bilişim suçlarını işler. Ancak karşısındaki kişilerin bu konu hakkında bilgi sahibi olmaması ve herhangi bir adım atmaması bu suçların artmasına sebep olmaktadır. Bilişim suçu olarak nitelendirilebilecek olan olaylar;

  • Bilgisayar sistemlerine izinsiz erişim sağlama ve dinleme,
  • Bilgisayarları sabote etme, 
  • Bilgisayarları kullanarak sahtekârlık olarak tanımlanan davranışlar gösterme,
  • Bilgisayar aracılığıyla insanları ya da tüzel kişileri dolandırma,
  • Yasal olarak korunan herhangi bir yazılımı izin almadan kullanmak ya da deşifre etmek,
  • Yasalar tarafından uygun görülmeyen yayınların izlenmesi ya da yayılması,
  • Pornografik yayınlar yapılması ve bunların yayılması,
  • Hakaret içeren kötü paylaşımlar yapılması, şeklinde sayılabilmektedir.

Yukarıda bahsedilen eylemlerin tamamı bilişim hukuku kapsamında suç olarak nitelendirilmektedir. Bu durumlarla karşılaşan kişiler hukuk düzeni içerisinde haklarını arayabilirler.