Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile toplumun en küçük ve en önemli birimidir. Her zaman insanlar aile yapısının korunması ve bozulmaması için çaba sarf ederler. Maalesef bazı durumlarda aile içerisinde anlaşmazlıklar ortaya çıkmaya başlar. Eğer aile bireyleri kendi aralarında anlaşmazlıkları gideremiyorsa sorunlar mahkemelere taşınmaktadır. 

Evlenme, nişanlanma, boşanma, mal paylaşımı, çocukların velayeti, aile konutları, evlat edinme ya da nafaka gibi konularda yaşanan anlaşmazlıkları inceleyen ve bu anlaşmazlıkların sonuçlarına karar veren hukuk disiplini aile hukuku olarak isimlendirilmektedir. 

Aile hukukunun amacı insanların aile yapılarının bozulma aşamasına gelmesi durumunda haksızlıkların oluşmaması, bireylerin fiziksel olarak korunması ya da gelecek kaygılarının ortadan kaldırılmasıdır. Bu da başarılı bir şekilde sağlanır. 

Aile Hukuku Neden Önemli?

Aile hukukunun önemi, ailenin en önemli toplumsal birim oluşundan gelir. Aile yapısında sorun olan bireyler hayatlarının kalanında devletine ve sevdiklerine faydalı bir kişi olmakta daha büyük zorluklar çeker. Aile yapısının bozulmaya başlaması devlet yapısını da sarsmaktadır. Tüm bunlar aile hukukunun neden bu kadar önemli olduğunu açıklar. 

İnsanların sahip oldukları imkânlar birbirlerinden farklı seviyelerdedir. Evlilik ile bireyler hayatlarını birleştirdikleri anda farklılıklar ortadan kalkar ve ortak bir hayat sürülür. Eşlerin her ikisi de hayatlarının sonuna kadar bu birlikteliğin devam edeceğini düşünerek yaşantılarını planlarlar. Ancak beklenmedik bir anda birliktelikler bozulur ve planlar alt üst olur. Aile hukuku bu aşamada devreye girerek aile fertlerinden hiçbirinin zarar görmemesini sağlar. Bu sebeple de çok büyük öneme sahiptir.