İhtiyati Haciz Nedir?

Yazar: Editör - Tarih: 2020-12-12

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati Haciz Nedir?

Alacaklı olan tarafın alacığını tahsil etmesi amacıyla icra işlemlerine başlanmış veya başlanmadan önce borç adına bir tür teminat oluşturulması istenmişse kanun tarafından alacaklıya sunulan, borçlunun mal varlıklarına icra hukuku kapsamında el koyma hakkı sunulması ihtiyati haciz olarak isimlendirilmektedir. 

Normal şartlarda icra davaları başladığında anca haciz işlemleri aktif hale gelmez. Eğer borçlu olan taraf icra kararı sonrasında borçlarını belirlenen süreler içerisinde ödemiyorsa bu durumda haciz işlemi uygulanır. Ancak borçlunun mallarını kaçırma gibi bir ihtimali söz konusu ise ihtiyati haciz işlemi hemen başlatılır ve mallarına sürecin başında el konur. 

İhtiyati Haciz Hangi Durumlarda Talep Edilebilir?

İhtiyati haczin gerçekleşebilmesi için bazı koşulların söz konusu olması şarttır. Aksi halde mahkemeler bu talebi onaylamayacaklardır. 

Borç, Para Borcu Olmalıdır

Alacaklı kişinin tahsil edeceği borcun para borcu olması gerekmektedir. Çek ya da senet gibi borçlar söz konusu ise ihtiyati haciz konamaz. 

Borcun Vadesi Gelmelidir

Vadesi gelmemiş olan borçlar için de bu haciz işlemi başlatılamamaktadır. Benzer bir durumda icra takibi de henüz vadesi gelmemiş borçlar için başlatılamaz. 

Alacağın Rehinle Temin Edilmemiş Olması

Ticari ilişkilerde sözleşmeler imzalanırken bazı durumlarda rehin hakkı da maddelere eklenir. Bu durumda kişiler alacaklarının ödenmemesi durumunda rehin edilen malın satışını isteyerek buradan elde edilen paradan borçlarını tahsil ederler. Eğer rehin mal durumu söz konusu ise bir de ihtiyati haciz işlemi uygulanmaz. 

Alacaklı Teminat Yatırmalıdır

Mahkemeler icra hukuku kararları kapsamında alacaklılardan da teminat talep ederler. Eğer ihtiyati haciz başvurusu haksız bulunursa ve borçlu olan kişi bu süreçten zarar görürse zararı teminat ile karşılanacaktır.